.

Mostar je najveći i najvažniji grad u Hercegovini i središte Hercegovačko-Neretvanske županije.
Mostar leži na rijeci Neretvi i peti je grad po veličini u BiH.
Dobio je ime po čuvarima staroga mosta na Neretvi koji su se nazivali mostari.
Stari most,simbol grada, je sagrađen za vrijeme Otomanske vladavine.

Share →
.
Contact Form Powered By : XYZScripts.com